Levent Koçak (Lamizon E-Ticaret) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

· Üyelik ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Ad, soyad, e-mail, telefon, doğum tarihi, cinsiyet, adres bilgisi ve satın alınan ürün bilgisi kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilişkili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi” kapsamında,

· Fatura işlemleri ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,

Ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileriniz KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından “Kanunlarda açıkça öngörülme” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında,

· Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla,

Yorum ve öneri bilgilerinizi KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında,

· Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla,

Ad, soyad, e-mail ve telefon bilgileriniz KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından “Açık rızanın varlığı”kapsamında

işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz satın almış olduğunuz ürünlerin sizlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla lojistik hizmet aldığımız Sürat Kargoya aktarılmaktadır. (Tedarikçimizin gizlilik politikasına ulaşmak için (https://www.suratkargo.com.tr/BilgiHizmetleri/BilgiGuvenligi/KVKKKapsamindaAydinlatmaMetni)

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi

İşlediğimiz kişisel verilerinizi internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve tercih etmeniz halinde üçüncü kişilerden (Facebook, Google) aracılığıyla otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

İlgili Kişi Hakları

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan : Levent Koçak

İnternet Adresi : https://lamizon.com/

Telefon Numarası : 5324640650

E-Posta Adresi : info@lamizon.com

Adres : Poligon Mah.124 Sok. No:10/9 Karabağlar/İzmir