Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu sözleşme, www.lamizon.com (“Site”) sitesinin sahibi ve işletmecisi Lamizon E-Ticaret (“Yüklenici”) ile www.lamizon.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Üye, Siteye üye olarak, işbu Sözleşmenin tamamını ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan eklerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜKLENİCİ
Unvanı: Lamizon E-Ticaret
Adres: 124 Sk.No:10 D: 9 Poligon Mah. Karabağlar/İZMİR
Vergi No: Kadifekale VD/5710174434
E-posta : 
 info@lamizon.com

Tel: +90-532-4640650

ve

ÜYE
Adı ve Soyadı :
Şirket Unvanı :
TCKN veya Vergi No:

E-posta:

Tel:

2.Tanımlar

Yüklenici: Lamizon E-Ticaret’ni,

Site:www.lamizon.com’u

Üye(ler): Siteye giriş yapan kullanıcılar ile yüklenici tarafından belirlenen yöntemlerle siteye kayıt olan ve Sitede sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya gerçek kişi tarafından temsil edilmek kaydıyla tüzel kişiyi (kişileri),

Sisteme Kayıt Bilgileri: Üyenin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Siteye erişimini sağlayan, e-posta, parola ve/veya şifre ve diğer bilgilerini,

Gizlilik Politikası: Sitede erişilebilen ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını (Privacy Policy),

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Siteye ücretli üyelik esnasında veya bir hizmet satın alınırken Üye tarafından onaylanan mesafeli satış sözleşmesini,

Hizmet(ler): Yüklenici veya yüklenicinin çözüm ortakları tarafından Sitede veya Site dışında sunulan tüm hizmetleri ve gayrimaddi malları,

ifade etmektedir.

3.Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Yüklenici veya Yüklenicinin çözüm ortakları tarafından Sitede veya Site dışında sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4.Sözleşme Konusu Hizmetler

Yüklenici veya Yüklenicinin çözüm ortakları tarafından Sitede veya Site dışında sunulan hizmetlerin türleri, özellikleri, süresi ve vergiler dahil satış bedelleri işbu Sözleşmenin ekinde ve Sitede belirtildiği gibidir.

5.Ödeme

Üye, Sitede beyan edilen ücretleri, Sitede yer alan şartlarla tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında satın aldığı hizmetlerden faydalanabilecektir.

Yüklenici tarafından sunulan hizmetlere ilişkin ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi ile gerçekleştirilebilir.

Üyelik veya satın alınan hizmet süresi boyunca ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üyenin yeni üyelik döneminin başlamasıyla ya da hizmeti yeniden satın almasıyla geçerli olacaktır.

Yüklenici veya ilgili mevzuat gereği yeterlilik sahibi üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için üyenin kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Üye, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/adresindeki Gizlilik Politikasının en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

6.Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, Yüklenicinin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Siteye üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı için kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

Üye, Yüklenicinin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yüklenici olacağını ve bu sebeple Yükleniciden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üye, Yükleniciden izin almadığı durumlarda, Sitede yer alan içerikleri ve medya öğelerini öğrenme amaçlı olarak kullanmak dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz.

Üyelerin, site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (e-posta, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Yüklenicinin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Yükleniciden maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.

Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye, üyelik bilgilerindeki değişikliklerin gerçeğe uygun olduğunu ve tüm sorumluluğunu aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenicinin, Üyeler tarafından Siteye iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.Üyelik

·         Her site üyesi, e-posta adresinin kullanıldığı kullanıcı adı ile şifreye sahip olur.

·         Kullanıcı adı olarak kullanılan e-posta adresleri her üyeye özeldir ve aynı e-posta adresi farklı üyeler tarafından kullanılamaz.

·         Her üyenin üyelik girişi gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir.

·         Şifre sadece ilgili üyenin bilgisi dâhilindedir. Şifresi unutulduğu takdirde Yüklenici, talep üzerine Üyenin Sitede kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla üyenin kendi sorumluluğundadır ve Yüklenici şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

·         Üye, paket satın aldıktan ve ücreti tahsil edildikten sonra derhal siteye erişimi sağlanır ve satın aldığı paket veya hizmetler kendisine internet üzerinden teslim edilmiş olur. Üyeye herhangi bir fiziksel ürün gönderilmeyecek olup, üye bunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

·         Üye, satın aldığı üyelik paketi içerisinde yer alan hizmetlerin erişimine hak kazanır.

·         Satın alınan hizmetlerin bazıları Site dışında verilebilir. Söz konusu hizmetlerin sunumu, Üyenin tabi olduğu üyelik veya hizmet süresi dikkate alınarak Yüklenici ve Üye tarafından birlikte planlanır ve yerine getirilir.

·         Yüklenici, üyelerini Yüklenici veya yüklenicinin çözüm ortakları tarafından sunulan yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Üyelere sosyal medya kanalları dahil olmak üzere üyelerin Yüklenici ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir.

·         Hizmetlerin kullanılması ile oluşacak verilerin ve bilgilerin tüm fikri haklarına Yüklenici sahiptir. Yüklenici, söz konusu bilgilerle üyelik bilgilerini açıklamadan raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu gizli rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

·         Üyeler, Yüklenicinin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yüklenici doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği Yüklenici tarafından iptal edilebilir.

·         Üyelerin kurallara ve sözleşmeye aykırı davranması halinde, Yüklenicinin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi üyelik veya hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

·         Her üye, hak sahibinin yazılı izni olmadıkça, Yüklenicinin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yüklenicinin veya üçüncü şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

·         Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yüklenici doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.Yüklenicinin Hak ve Yükümlülükleri

Yüklenici sunduğu hizmetleri ve içeriklerini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Yüklenici bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Yüklenicinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Yüklenici tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Yüklenici tarafından yapabilir. Yüklenici tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Sitedeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye, vb) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Yüklenicinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması Yüklenicinin yönlendirme yapılan sitelerin içeriğini kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Yüklenici, sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Üyenin, üyelik kayıt işlemleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini info@lazmizon.com  com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Teknik sorunlardan kaynaklı Sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Yüklenici sorumlu tutulamaz.

9.Üyeliğin Özel Şartları

Belirli bir ücret karşılığında üye olunması neticesinde üyeler siteye ve diğer Yüklenici hizmetlerine erişim ve kullanım hakkı kazanır. Üye sitede yer alan üyelik paketlerinden dilediğini satın alarak paket kapsamında yer alan hizmetlerden faydalanabilir. Üye sadece satın aldığı üyelik paketi içerisinde yer alan hizmetlere erişebilir, ancak bu durum diğer üyelik paketlerini veya hizmetleri satın almasına engel değildir. Ücret tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Yüklenici sorumlu değildir. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur; Yüklenicinin herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmi kurumlara verilecektir.

Üyelik paketi veya hizmet satın alan her Üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Fatura e-fatura olarak üyenin sitede kayıtlı e-posta adresine gönderilebilir. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, info@lazmizon.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir. Satışa sunulan üyelik paketlerinin veya hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkı ve yükümlülüğü Yükleniciye aittir.

10.Üyelik İptali

Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde sebep bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde, sunulan hizmetlerin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan veya tüketicinin onayı ile derhal ifasına başlanan hizmetlerden olması nedeniyle ödenen tutarların iadesi yapılmaz. Ancak, ücretli etkinlikler ve fintech tour’ları için yapılan ödemeler söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesine 14 (ondört) günden az süre kalmamış olması kaydıyla iade edilir. Herhangi bir sebeple üyeliğini iptal eden üye, siteye tekrar üye olması halinde satın alacağı üyelik paketine ilişkin ücreti ödemekle yükümlüdür.

11.Cayma Hakkı

Lamizon © 2020
Copyright - Her Hakkı Saklıdır LESKO Grup

Latest Tweets