1. TARAFLAR

SATICI:

 • Lamizon E-Ticaret (Levent Koçak)
 • Adres: Poligon Mah. 124 Sok. No:10/9 Karabağlar /İzmir
 • Telefon: 5324640650
 • E-Posta: info@lamizon.com

ALICI:

 • İsim: ………………………………………………………………………….. (Kısaca “ALICI” olarak anılacaktır)
 • Adres:
 • Telefon:
 • E-Posta:

2. SÖZLEŞME KONUSU VE SİPARİŞ İŞLEM AŞAMASI

2.1. Bu Sözleşme, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışları kapsamakta olup, ALICI’nın lamizon.com internet sitesi ve Lamizon iOS ve Android mobil uygulamaları (hep birlikte “internet sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden SATICI tarafından satılan ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde ayrıntıları verilen ürünler, mallar ve hizmetlere ilişkin (“Ürün/Ürünler”) sipariş vermesi ve satın alması ve ürünlerin ALICI’ya satışı-teslimi noktasında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2. ALICI, satın almak/sipariş vermek üzere seçtiği ürünleri Ürün Sepetine ekleyerek, siparişi tamamlama sekmesini seçip teslimat/fatura bilgilerini doldurma sayfasına yönlendirilecektir. Bu bilgilerin doldurulmasının ardından ALICI, ödeme yöntemini seçip bilgileri dolduracaktır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra işbu sözleşme ALICI tarafından çevrimiçi (online) olarak okunup onaylanacaktır. ALICI, en son aşama olarak ödeme işlemine onay verecek olup, ödeme onayı ile birlikte satın alma/sipariş işlemi tamamlanmış olacaktır.

3. SATIN ALINAN ÜRÜN

ALICI tarafından siparişi verilen Ürünlere ilişkin ayrıntılar, satış bedeli, ödeme bilgileri ve teslimat bilgileri aşağıda belirtilmektedir:

Ürün Adı Renk ve Beden Ürün Adedi Birim Fiyatı Toplam Fiyat
         
         
         
 • Kullanılan hediye çeki/kupon toplamı:
 • Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri:
 • SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dâhil):

4. ÖDEME (TAHSİLAT) BİLGİLERİ

4.1. ALICI tarafından seçilebilecek ödeme vasıtaları şunlardır:

 • Kredi Kartı
 • SATICI banka hesabına Havale

ALICI tarafından seçilen Ödeme Şekli-Aracı: …… Kart Tipi: Visa
Kart Numarası: ……
Ödeme: Kredi Kartı
Taksit/Tek Çekim: ……
Toplam Tutar: ……

4.2. ALICI’nın SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmedikçe, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı ödenmediği takdirde SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.

4.3. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, bu durum ALICI’ya yazılı olarak bildirilecek olup, bu durumda ALICI, bildirim üzerine en geç 3 gün içinde ürün bedelini yeniden gönderecek, aksi halde ürün ALICI tarafından SATICI’ya iade edilecektir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyorsa, kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, ürün iadesini kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını icra takibine konu edebilir, bu konuda dava ve diğer yasal başvuru haklarını kullanabilir.

4.4. ALICI’nın satış bedelini bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya bölümler halinde tahsil ettiği Ürün satışları, işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değil, peşin satıştır.

4.5. ALICI’nın temerrüdü durumunda, yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilecektir.

5. TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. ALICI tarafından bildirilen teslimat bilgileri aşağıdaki şekildedir:

 • Adı Soyadı/Unvanı:
 • Adres:
 • Telefon:
 • E-Posta:
 • Fatura Bilgileri:

5.2. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI’ya veya İnternet Sitesi’nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa işbu sözleşmede belirtilen esaslarda teslim edilecektir.

5.3. SATICI, Ürünler’i anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürünü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

5.4. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI’yı bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve bu durumda Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI, söz konusu onayı verip vermemek konusunda serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

5.5. Kargo Firmaları, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde ALICI’lara ulaştırmaktadır. Ancak SATICI, Kargo Firmasının taşımadan kaynaklanan sorumluluklarını ve hızlı teslimat yükümlülüklerini üstlenmemekte ve bu konuda ALICI’ya herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

5.6. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece, teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

5.7. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır.

5.8. Ürün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan zararlar ve giderler ALICI’ya ait olacaktır.

5. TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER 

5.9. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.10. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

6. ALICI’YA YAPILAN ÖNEMLİ BİLDİRİMLER

6.1. ALICI aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden kurulması, sipariş ve ödeme aşamalarından önce İnternet Sitesi’nin ilgili sayfaları ve bölümlerinde yer alan tüm genel-özel açıklamaları gördüğünü, okuduğunu ve anladığını kabul ve teyit eder. 6.1.1. SATICI’nın unvanının Lamizon E-Ticaret (Levent Koçak) ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgilerinin belirtilen şekilde olduğunu, 6.1.2. Ürün(ler)’in İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamalarının işbu sözleşmenin 2.2. maddesindeki gibi olduğu ve yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemlerin belirtildiği şekilde olduğunu, 6.1.3. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usullerinin belirtildiği link üzerindeki gibi olduğunu, 6.1.4. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamalarının işbu sözleşmede belirtildiği gibi olduğunu, 6.1.5. Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dâhil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dâhil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel), 6.1.6. Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgileri, 6.1.7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgileri, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumluluklarını, 6.1.8. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetlerin listesini, 6.1.9. ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceğini, 6.1.10. Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceğini ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağını, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceğini, 6.1.11. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceğini ve ilgili tüm mali hususları (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında varsa ALICI tarafından puan, kupon vb. faydalara ilişkin yapılabilecek indirim ve mahsuplar dâhil), 6.1.12. ALICI’nın tüzel kişi olması halinde ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağını, 6.1.13. Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden, ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceğini, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceğini, 6.1.14. Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceğini.

7. CAYMA HAKKI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ YA DA İPTALİ

7.1. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu sözleşmenin 7.11. madde hükmü saklıdır.

7.2. Cayma hakkı süresi ALICI’nın (yahut ALICI adına 3. kişinin) malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde: a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

7.3. Cayma hakkının kullanımının mümkün olduğu hallerde, ALICI cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmaması sonucu meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa, ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

7.4. Cayma hakkı bulunan hallerde, ALICI cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmelidir. Cayma Hakkı, yukarıda belirtilen iletişim adreslerine iletilebilir. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde ürünü giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine göndermesi zorunludur.

7.5. Cayma halinde İnternet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise ALICI, Ürün’ü bulunduğu işbu Kargo Firmasının aynı ildeki herhangi bir şubesinden gönderebilir; bu takdirde ALICI’dan masraf alınmaz.

7.6. İade işleminde Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, vergi mevzuatı gereği ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra, Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde yer alan iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanmalıdır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, bu noktada işlemin tüketici işlemi olmadığına dair haklar saklı kalmak üzere

işlemin tüketici işlemi olmadığına dair haklar saklı kalmak üzere, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

7.7. Ürünün iade edileceği adres SATICI adresi yahut iade için teslim olunan kargo firması adresidir.

7.8. İşbu sözleşme kapsamında belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları, ALICI’ya Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir. Yine sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde de Ürün bedeli tahsil edilmiş ise bu bedel azami 14 gün içinde ALICI’ya Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı cayma, fesih veya iptal sonrasında aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra bu tutarın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

7.9. SATICI’nın iade edilecek bedel için bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallerde ALICI’nın kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

7.10. ALICI’nın Ürünler’e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI’nın ALICI’dan olan ödül puanlarına ilişkin bulunanlar da dahil akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları ile hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

7.11. Yasal düzenlemeler uyarınca aşağıda belirtilen mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi cayma hakkı bulunmamaktadır: a) ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil), b) Kozmetik vb. mallar ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, c) Kozmetik, mayo, iç giyim vb. gibi teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar, d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri, f) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, g) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, h) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, i) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmetleri, j) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler, k) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

8. ALICI’NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BEDELİNİ ÖZEL İNDİRİM KUPON HEDİYE PUAN VB. YÖNTEMLERİ KULLANARAK ÖDEDİĞİ HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

8.1. Bir Kurum veya Kuruluş ile (“Kuruluş”) ALICI’ya SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nden yapılan alışverişlerde indirim kupon, puan, hediye vb. kazanılmasına imkan veren sözleşme yapılmış olması halinde, ALICI, SATICI’nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan Kuruluş ile yaptığı sözleşmenin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı, kupon, hediye veya indirim vb. fayda kazanmış ise, işbu Sözleşme’den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI’ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, kuponlar, indirimler, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI’dan geri alınacak veya ALICI’ya iade edilecek bedelden mahsup edilecektir. Yine ALICI’ya tanınan “kargo bedava”, “belli bir bedel üzerindeki alışverişlerde belli oranlarda indirim” gibi kampanyalar kapsamında yapılan faydalar yahut bu faydalara ilişkin bedeller de geri alınacak veya ALICI’ya iade edilecek bedelden mahsup edilecek yahut yapılan iadelerde bu husus dikkate alınacaktır.

8.2. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICI’dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Yine SATICI tarafından ALICI’ya hediye olarak verilen mallar açısından da ALICI’nın bu kazanımını hile ile veya haksız olarak sağladığının anlaşılması halinde, söz konusu hediye malların puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICI’dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir.

8.3. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ile ilgili diğer hususlar, söz konusu Kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlaşma-sözleşmelerin hükümlerine tabi olup ilgili hallerde SATICI gerek burada gerek anılan sözleşme-anlaşmalarda belirli tüm hak-yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

8.4. Kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. kazandırmaların harcanması sonrasında bunların iadesi hiçbir surette talep edilmez.

8.5. SATICI, ALICI ile yukarıda anılan Kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir.

9. ALICI’NIN DİĞER HAKLARI

9.1. ALICI, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI’ya ait iletişim kanalları vasıtasıyla sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.

9.2. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiğinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme’ye anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve bu metinleri inceleyebilir. Öte yandan işbu bildirimler ve sözleşme SATICI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilecektir.

10. GÜVENLİK-GİZLİLİK

ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden, ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

11. KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

11.1. ALICI’nın İnternet Sitesi’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri, SATICI dahil olduğu grup şirketler, anlaşmalı kuruluşlar, iştirakler tarafından her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir. ALICI, kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına izin vermiştir.

11.2. ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından her zaman ulaşılarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler ve bu verilerin aktarıldığı kişiler hakkında bilgi talep edebilir, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini, verilerin silinmesini veya yok edilmesini, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurarak talep edebilir ve bu konularda bilgi alabilir yahut otomatik sistemler ile analiz edilmek sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir. ALICI’nın bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

12. FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanım ile ilgili tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

13. ALICI’NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI – YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

13.1. Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir.

13.2. ALICI, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

13.3. ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (ve İnternet Sitesinde yer alan) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme’de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

13.4. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanır ve SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların Türkiye Cumhuriyeti emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

İşbu sözleşme, ALICI’nın sözleşmeyi İnternet Sitesi üzerinden verdiği onay ile imzalaması üzerine ………………. tarihinde kurulmuştur.

14. DİĞER HÜKÜMLER

14.1. İşbu Sözleşme kapsamında bildirimler, tarafların sipariş sırasında beyan ettikleri e-posta adreslerine yapılacaktır.

14.2. Taraflar arasında yapılacak yazışmaların delil olarak kabul edileceğini taraflar kabul eder.

14.3. Bu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabidir ve bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle bağlantılı her türlü ihtilaf, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir.

15. MÜCBİR SEBEPLER

15.1. Tarafların kontrolü dışında gelişen; doğal afetler, savaş, terör, isyan, halk ayaklanması, resmi makamların kısıtlamaları, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebepler nedeniyle işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi mümkün olmayan hallerde, taraflar yükümlülüklerini yerine getiremezler.

15.2. Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen taraf, diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirecektir.

15.3. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır.

16. GİZLİLİK VE GÜVENLİK

16.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında birbirlerine sağladıkları her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür. Bu bilgiler, tarafların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

16.2. Gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme’nin sona ermesinden sonra da geçerlidir.

17. FESİH

17.1. Taraflardan birinin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

17.2. Fesih durumunda taraflar, fesih tarihine kadar yapılan işlemlerden dolayı karşılıklı olarak sorumludur.

18. YÜRÜRLÜK

18.1. İşbu Sözleşme, ALICI’nın elektronik ortamda onay vermesi ile yürürlüğe girer.

19. SÖZLEŞME’NİN TAMAMI

19.1. Bu Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve daha önce taraflar arasında yapılmış olan tüm yazılı ve sözlü anlaşmaların yerine geçer.

20. SÖZLEŞME METNİ VE DEĞİŞİKLİKLER

20.1. İşbu Sözleşme, taraflar arasında akdedilmiş olup, SATICI tarafından İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

20.2. SATICI, işbu Sözleşme’yi dilediği zaman, önceden ALICI’ya bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve ALICI, Sözleşme’nin değişen hükümlerine İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek rıza göstermiş olur.

ALICI
SATICI

EK: ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurulup gönderilecektir.)

 • Kime: (Satıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
 • Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
 • Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
 • Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
 • Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
 • Tüketicinin adı ve soyadı:
 • Tüketicinin adresi:
 • Tüketicinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)
 • Tarih: